Grupa za Grafiku, Interakciju i Multimediju

Interakcija čovek računar (ANI)

Fond: 3+3        Semestar: 7        Šk. god:        Smer: Animacija u inženjerstvu      
  Kancelarija Telefon Email
prof. drDragan Ivetić NTP 400 021/485-4571 ivetic@uns.ac.rs
dipl.ing.-masterVeljko Petrović NTP 330 021/485-4564 pveljko@uns.ac.rs

Obrazovni cilj

Osposobljavanje studenata za projektovanje i implmentaciju osnovnih nosilaca interakcije čovek računar.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja)

Stečena znanja i veštine su osnova za razvoj softvera što je moguće veće utilitarnosti u narednim kursevima i profesionalnom životu.

Sadržaj / struktura predmeta

HCI razvoj i problemi. Razvoj interakcije orijetnisan na korisniku i uz njegovo aktivno učešće. Potrebna znanja iz kognitivne psihologije, poznate heuristike i MVC/MVP/MVVM arhitekture. Karakteristike čovekovih čula, memorije, pažnja i sticanje znanja i veštine. Sakupljanje, interpretacija i analiza zahteva. Spoznavanje korisnika, zadataka i konteksta upotrebe. HCI notacije. Klase HCI prototipova i njihova evolucija u krajnje rešenje- Alati za razvoj interfejsa. Projektovanje i prostori: GUI, web, mobile, embedded, ubiquitous. Reprezentacija i vizuelizacija. Interakcioni uređaji. Utilitarnost interfejsa. Evaluacija utilitarnosti.

Uslovi za slušanje predmeta

Osnovna znanja i programske veštine.

Predispitne obaveze

Urađeni zadaci sa računarskih vežbi i odrađen predispitni rad.

Oblici nastave i način provere znanja

Predavanja, računarske vežbe i konsultacije.
Vrh stranice

Da li ste sigurni da želite da obrišete nastavnu jedinicu: