Grupa za Grafiku, Interakciju i Multimediju

Sistemi virtualne realnosti (ANI)

Fond: 3+2        Semestar: 7        Šk. god:        Smer: Animacija u inženjerstvu      
  Kancelarija Telefon Email
prof. drDragan Ivetić NTP 400 021/485-4571 ivetic@uns.ac.rs
dipl.ing.-masterVeljko Petrović NTP 330 021/485-4564 pveljko@uns.ac.rs

Obrazovni cilj

Osposobljavanje studenata za projektovanje i implementaciju sistema virtuelne/augmentativne realnosti.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja)

Stečena znanja i veštine koriste se za razvoj sistema virtuelne/augmentativne realnosti sa praktičnim iskustvom sa non-immersive uređajima.

Sadržaj / struktura predmeta

Milgramov realno-virtuelni kontinuum i metrika virtuelnosti/augmentativnosti, elementi VR sistema, VR uređaji – immersive i non-immersive klasa, 3D audio, 3D video i taktilni uređaji, tehnike praćenja tela, glave, udova i oka, VR/AR interaktivnost, tehnike programiranja VR sistema na primerima (Nintendo Wii, Kinect, Oculus), primeri VR sistema, sistemi augmentativne realnosti, osnovne arhitekture AR sistema, primeri AR sistema, osnovni koncepti ubiquitous computing sistema.

Uslovi za slušanje predmeta

Osnovna znanja i programske veštine.

Predispitne obaveze

Urađeni zadaci sa računarskih vežbi i odrađen predispitni rad.

Oblici nastave i način provere znanja

Predavanja, računarske vežbe, konsultacije. Gradivo predmeta je organizovano u 2 celine koje se proveravaju u formi 2 testa tokom predavanja. Na vežbama se programski (DirectX/OpenGL/X3D) ili savremenim softverkim pogonima (Unreal Engine, Unity) razvijaju jednostavne VR/AR scene sa non/semi-immersive uređajima. Uspešno rešene vežbe su uslov za izlazak na ispit. Ispit se polaže u pismenoj formi. Osvojeni bodovi sa ispita, testova i obaveza sa vežbi se sabiraju formirajući konačnu ocenu.
Vrh stranice

Da li ste sigurni da želite da obrišete nastavnu jedinicu: