Grupa za Grafiku, Interakciju i Multimediju

Programiranje i programski jezici (ANI)

Fond: 2+2        Semestar: 2        Šk. god:        Smer: Animacija u inženjerstvu      
  Kancelarija Telefon Email
prof. drDragan Ivetić NTP 400 021/485-4571 ivetic@uns.ac.rs
doc. drDinu Dragan NTP 330 021/485-4564 dinud@uns.ac.rs

Vrh stranice

Da li ste sigurni da želite da obrišete nastavnu jedinicu: