Grupa za Grafiku, Interakciju i Multimediju

Osnove proceduralnog generisanja pokreta

Fond: 3+3        Semestar: 2        Šk. god:        Smer: Animacija u inženjerstvu      
  Kancelarija Telefon Email
doc. drDunja Vrbaški NTP 326 Trenutno bez dunja.vrbaski@uns.ac.rs
dipl.ing.-masterMilan Adamović NTP 325 adammilan@uns.ac.rs
dipl.ing.Dragana Mihajlović NTP 325 draganamihajlovic97@uns.ac.rs

Obrazovni cilj

Upoznavanje studenata sa osnovnama proceduralnog generisanja pokreta na primeru programskog jezika C.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja)

Stečena znanja i veštine koristi za rešavanje problema iz osnovne struke, samostalno ili u grupi.

Kompetencije (liste poslova)

Modelovanje rešenja problema primenom strukturiranih tehnika, strukturiranje podataka posebno na nivou bitova, razvoj detaljnog rešenja, kodiranje rešenje na programskom jeziku C, aktivno učestvovanje u softverskim razvojnim timovima negujući softverski inženjering sa naglaskon na primenu u animaciji.

Sadržaj / struktura predmeta

Faze razvoja programa jednostavnog ponašanja. Generacije programskih jezika i stilovi. Razvoj i izvršavanje C programa. Osnovna struktura C programa: alfabet, identifikatori, pretprocesorske direktive, deklaracije konstanti, tipova i promenljivih. Tipovi podataka C jezika: skalari, indeksirani tipovi i slogovi/strukture. C operatori, izrazi i upravljačke strukture. C funkcije, rekurzije i makroi. Standardne funkcije ulaza i izlaza. Rad sa C datotekama, tekstualnim i binarnim. Animacija pomoću matematičkih formula

Uslovi za slušanje predmeta

Nema.

Predispitne obaveze

Pogledati sledeći link - Kako položiti ispit prema Bolonjskoj povelji

Oblici nastave i način provere znanja

Predavanja, računarske vežbe i konsultacije.
Vrh stranice

Da li ste sigurni da želite da obrišete nastavnu jedinicu: