Grupa za Grafiku, Interakciju i Multimediju

Skript jezici za računarsku animaciju (ANI)

Fond: 3+3        Semestar: 8        Šk. god:        Smer: Animacija u inženjerstvu      
  Kancelarija Telefon Email
prof. drDragan Ivetić NTP 400 021/485-4571 ivetic@uns.ac.rs
dipl.ing.-masterMilan Adamović NTP 325 adammilan@uns.ac.rs
dipl.ing.Bogdan Davinić NTP 325 bogdan.davinic@uns.ac.rs

Obrazovni cilj

Osposobljavanje studenata za ovladavanje deklarativnim programskim tehnikama programiranja komponenti animacije, kako zabavnog, tako i inženjerskog tipa.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja)

Ovladavanje osnova skriptovanja pomoću komercijanih pogona računarskih igara (Unreal engine, Unity). Takođe, student spoznaje rad softverskog sistema za proizvodnju aninimacije i kako razviti računarsku igru.

Sadržaj / struktura predmeta

Programske apstrakcije animacije u svetlu objekata, atributa i metoda. Tehnike specifikovanja vremena, događaja i algoritama. Metode deklarativnog specifikovanja objekata i karaktera. Vizuelno programiranje zasnovano na čvorovima (node-based). Tehnike vizuelnog programiranja: objekata scene i karaktera i kamera, specifikovanje ponašanja karaktera/objekata aktivnog i pasivnog tipa, interakcija sa korisnikom animacije, vizuelizacija atributa animacije.

Uslovi za slušanje predmeta

Osnovna znanja i programske veštine.

Predispitne obaveze

Urađeni zadaci sa računarskih vežbi i predispitnih teorijskih pitanja sa minimum 50% bodova.

Oblici nastave i način provere znanja

Predavanja, računarske vežbe i konsultacije.
Vrh stranice

Da li ste sigurni da želite da obrišete nastavnu jedinicu: