Grupa za Grafiku, Interakciju i Multimediju

Multimedijalni sistemi

Fond: 3+3        Semestar: 9        Šk. god:        Smer: Elektro odsek      
  Kancelarija Telefon Email
prof. drDragan Ivetić NTP 400 021/485-4571 ivetic@uns.ac.rs
dipl.ing.-masterVasilije Bursać NTP 400 Trenutno bez vasilijebursac@uns.ac.rs
dipl.ing.-masterMilan Adamović NTP 325 adammilan@uns.ac.rs

Obrazovni cilj

Osposobljavanje studenata za prikupljanje, rukovanje, arhiviranje, programiranje, sinhronizaciju i prezentovanje multimedijalnih tokova podataka u mrežnom okruženju.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja)

Stečena znanja i veštine koristi za razvoj/upotrebu softvera/sistema izražene multimedijalnosti.

Sadržaj / struktura predmeta

Multimedija (pojmovi, karakteristike i tokovi podataka medija). Karakteristike audio/video/slika-grafika medija (muzika-MIDI; govor; video-TV i HDTV / 3D). Pregled standarda za kompresiju i optičko skladištenje (standardni algoritmi; JPEG2000 i MPEG 1, 2, 4, 7 i 21; CD DA-ROM-WO-RW; DVD; holograf). MM komunikacioni sistem (time-user-control space i CSCW; zahtevi i ograničenja protokola na prezentaciono-aplikativnim i mrežno-transportnim ISO-OSI nivoima) i videokonferencije. MM baze podataka (strukture i operacije). Sinhronizacija MM podataka (četvoroslojni referentni model i distribuirani sistemi). Programske apstrakcije, alati i aplikacije (programski i skript jezici; authoring sistemi i MM kiosk)

Uslovi za slušanje predmeta

Osnovna znanja i programske veštine.

Predispitne obaveze

Urađeni zadaci sa računarskih vežbi i odrađen predispitni rad.

Oblici nastave i način provere znanja

Predavanja, računarske vežbe, konsultacije. Gradivo predmeta je organizovano u 2 celine koje se proveravaju u formi 2 testa tokom predavanja. Na vežbama se prikazuju i manipuliše multimedijalnim sadržajima na programskom (DirectX ili OpenGL) ili autoring nivoima kreirajući jednostavne sisteme za razmenu multimedijalnog sadržaja u realnom vremenu čiji se kvalitet vrednuje. Uspešno rešene vežbe su uslov za izlazak na ispit. Ispit se polaže u pismenoj formi. Osvojeni bodovi sa ispita, testova i obaveza sa vežbi se sabiraju formirajući konačnu ocenu.
Vrh stranice

Da li ste sigurni da želite da obrišete nastavnu jedinicu: