Grupa za Grafiku, Interakciju i Multimediju

Interakcija čovek računar

Fond: 2+2        Semestar: 6        Šk. god:        Smer: Elektro odsek      
  Kancelarija Telefon Email
prof. drDragan Ivetić NTP 400 021/485-4571 ivetic@uns.ac.rs
dipl.ing.-masterVeljko Petrović NTP 330 021/485-4564 pveljko@uns.ac.rs
dipl.ing.-masterZoran Milićević TMD 9A 021/485-2143 mizoran@uns.ac.rs
dipl.ing.-masterStefan Negovanović TMD 9A 021/485-2143 snegovanovic@uns.ac.rs
dipl.ing.-masterMilan Adamović NTP 325 adammilan@uns.ac.rs
dipl.ing.Jelica Kapetina Jugodrvo 202 Trenutno bez jelica@uns.ac.rs
Aleksandar Pejaković pekica@uns.ac.rs

Obrazovni cilj

Osposobljavanje studenata za modelovanje, projektovanje i implementaciju nosilaca interakcije čovek-računar maksimalne utilitarnosti.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja)

Stečena znanja i veštine koristi za rešavanje problema iz osnovne struke, samostalno ili u grupi.

Kompetencije (liste poslova)

Projektovanje i implementacija grafičkog korisničkog interfejsa, izbor interakcionog zadatka, tehnike i/ili ulazno/izlaznog uređaja odgovarajućeg ponašanja i odziva, izrada help sistema i dokumentacije.

Sadržaj / struktura predmeta

HCI razvoj i problemi. Razvoj HCI zasnovan na zadatku. ConcurTastTree tehnika modelovanja HCI. Razvoj HCI zasnovan na modelima na primeru CTT. User-centered & participated design. Klase prototipova HCI i njihova evolucija u krajnje rešenje. Alati za razvoj interfejsa. Elementi Design of Everyday things i njihova primena u HCI. Zašto je teško razviti dobar interfejs. Psihopatologija. Reprezentacija i vizuelizacija. Direktna manipulacija i metafore – problemi. Grafički dizajn – CRAP okvir. Smernice za razvoj HCI elemenata – forme i dijaloga.

Uslovi za slušanje predmeta

Osnovna znanja i programske veštine.

Predispitne obaveze

Pogledati sledeći link - Kako položiti ispit prema Bolonjskoj povelji

Oblici nastave i način provere znanja

Predavanja, računske vežbe i konsultacije.
Vrh stranice

Da li ste sigurni da želite da obrišete nastavnu jedinicu: