Grupa za Grafiku, Interakciju i Multimediju

Inženjerstvo upotrebljivosti u infrastrukturnim sistemima

Fond: 3+3        Semestar: 6        Šk. god:        Smer: Primenjeno softversko inženjerstvo      
  Kancelarija Telefon Email
prof. drDragan Ivetić NTP 400 021/485-4571 ivetic@uns.ac.rs
dipl.ing.-masterFilip Đorđević NTP-215 Trenutno bez filip.djordjevic@uns.ac.rs
dipl.ing.-masterVasilije Bursać NTP 400 Trenutno bez vasilijebursac@uns.ac.rs
dipl.ing.Bogdan Davinić NTP 325 bogdan.davinic@uns.ac.rs

Obrazovni cilj

Spoznavanje osnovnih metodoloških principa inženjerstva upotrebljivosti za razvoj i evaluaciju softvera infrastrukturnih sistema. Naglasak je dat na: interakciju čoveka i mašine, karakteristike i pristupe u razvoju korisničkog interfejsa, metode evaluacije softvera prema važećim smernicama i standardima.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja)

Po završetku kursa, student će biti u stanju da: 1. Postavi procese razvoja orijentisanog ka čoveku i inženjerstvo upotrebljivosti u celokupno projektovanje i razvoj infrastrukturnih sistema. 2. Kritički poštuje projektanske smernice upotrebljivosti, njihove osnove, pretpostavke, prednosti i mane. 3. Razvije i implementira korisnički interfejs na osnovu analize potreba korisnika, uključujući i prototipove. 4. Sprovede testiranje upotrebljivosti i napiše studiju.

Kompetencije (liste poslova)

Projektovanje i implementacija grafičkog korisničkog interfejsa, izbor interakcionog zadatka, tehnike i/ili ulazno/izlaznog uređaja odgovarajućeg ponašanja i odziva, izrada help sistema i dokumentacije.

Sadržaj / struktura predmeta

Osnovi razvoja softvera orijentisanog ka korisniku i izazovi upotrebljivosti infrastrukturnih sistema. Upotrebljivost, pristupačnost i ostali koncepti. Metode upotrebljivosti. UI smernice. Identifikovanje zadatka, svih korisnika i konteksta. Određivanje i adresiranje potreba. Korisnikove kognitivne i efektivne mogućnosti. Karakteristike grupe. Specifikovanje potreba i zahteva. Scenariji i slučajevi korišćenja. Implementaciona pitanja. Dizajniranje interakcije. Metode testiranja upotrebljivosti.

Uslovi za slušanje predmeta

Osnovna znanja i programske veštine.

Predispitne obaveze

Pogledati sledeći link - Kako položiti ispit prema Bolonjskoj povelji

Oblici nastave i način provere znanja

Predavanja, računske vežbe i konsultacije.
Vrh stranice

Da li ste sigurni da želite da obrišete nastavnu jedinicu: