Grupa za Grafiku, Interakciju i Multimediju

Računarska grafika (PSI)

Fond: 3+3        Semestar: 7        Šk. god:        Smer: Primenjeno softversko inženjerstvo      
  Kancelarija Telefon Email
prof. drDragan Ivetić NTP 400 021/485-4571 ivetic@uns.ac.rs
dipl.ing.Jelica Kapetina Jugodrvo 202 Trenutno bez jelica@uns.ac.rs
dipl.ing.Aleksandar Josić Jugodrvo 202 Trenutno bez aleksa_josic@uns.ac.rs
doc. drDunja Vrbaški NTP 326 Trenutno bez dunja.vrbaski@uns.ac.rs

Obrazovni cilj

Osposobljavanje studenata za razvoj i manipulaciju elementima računarske grafike u ravni i prostoru, i jednostavnim tehnikama za obradu i analizu slike.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja)

Stečena znanja i veštine koristi za razvoj softvera specifične vizuelizacije informacija, digitalizaciju i obradu grafičkog materijala, jednostavnih objekata multimedijalnih sistema, kompjuterske animacije i sistema virtuelne stvarnosti.

Kompetencije (liste poslova)

Razvoj i implementacija 2D i 3D grafičkih primitiva, digitalizacija i obrada grafičkog materijala, osnovne veštine u kompjuterskoj viziji, osnovne tehnike grafičkog modelovanja i komunikacije, rad sa različitim grafičkim formatima i programskim apstrakcijama (WPF).

Sadržaj / struktura predmeta

Osnovni pojmovi. Hardverska i softverska arhitektura grafičkih računarskih sistema. Teorija boja. Generativna grafika (vektorska, rasterska; 2D i 3D - primitive, prikaz i projekcije; bojenje, iluminacija i senčenje; transformacija; isecanje; 3D modelovanje; kompozicija i manipulacija generativnom slikom, standardni formati). Osnovni pristupi obradi i analizi slike (digitalizacija; obrada; poboljšanje i restauracija; segmentacija, ekstrakcija kvantiteta i razumevanje slike).

Uslovi za slušanje predmeta

Osnovne programske veštine, poznavanje struktura podataka i interakcija čovek računar.

Predispitne obaveze

Urađeni zadaci sa računarskih vežbi i predispitnih teorijskih pitanja sa minimum 50% bodova.

Oblici nastave i način provere znanja

Predavanja, računarske vežbe i konsultacije.
Vrh stranice

Da li ste sigurni da želite da obrišete nastavnu jedinicu: