Grupa za Grafiku, Interakciju i Multimediju

Interakcija čovek računar (SIIT)

Fond: 2+2        Semestar: 6        Šk. god:        Smer: Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije      
  Kancelarija Telefon Email
dipl.ing.-masterVeljko Petrović NTP 330 021/485-4564 pveljko@uns.ac.rs

Vrh stranice

Da li ste sigurni da želite da obrišete nastavnu jedinicu: